Hoppa till huvudinnehåll

Långsiktiga samarbetsprojekt inom programmen Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren


Långsiktiga samarbetsprojekt är en del av det strategiska utvecklingsarbetet mellan de nationella kontoren för Erasmus+ för ungdomssektorn och Solidaritetskåren.
De långsiktiga samarbetsprojekten deltar i den strategiska utvecklingen av det internationella ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Projekten fokuserar på de prioriterade områdena inom EU:s ungdomsprogram, delaktighet och mångfald, digitalisering, miljöansvar och aktivt medborgarskap samt teman i EU:s ungdomsstrategi och de europeiska ungdomsmålen.

Dessa strategiska projekt stöder utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt främjar organisationernas internationalitet och ungas delaktighet under programperioden 2021–2027.

De nationella kontoren samarbetar med organisationer inom ungdomssektorn på nationell och lokal nivå. Finlands nationella programkontor deltar i sammanlagt 13 projekt. Av dessa koordineras 3 projekt av Finland.