Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ högre utbildning


Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

Erasmus+ högre utbildning stöder högskolornas internationella samarbete och mobilitet mellan högskolor för studerande, lärare och övrig personal. Därtill främjar programmet den högre utbildningens internationalisering och kvalitet.

Samarbetsprojekt

alt-text (optional, uses title if not set)

Gemensamma Erasmus Mundus-magisterprogram

Erasmus Mundus-magisterprogrammen är internationella examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Magisterprogrammet omfattar studier i minst två olika länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kunskapsallianser

Kunskapsallianserna är stora projekt där högskolor och företag tillsammans utvecklar den högre utbildningen och främjar uppkomsten av nya innovationer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska högskoleallianser

Europeiska högskoleallianser bedriver ett tätt samarbete som omfattar hela högskolan och baserar sig på hela nätverkets gemensamma långsiktiga strategi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jean Monnet -insatser

Jean Monnet -insatser stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning kan delta i programmet.

alt-text (optional, uses title if not set)

KA3 Stöd till reform av utbildningspolitiken

Erasmus+ -programmets försöks- och samarbetsprojekt (Key Action 3 Support for policy reform) förnyar den högre utbildningen och utbildningspolitiken.

Erasmus+-projektdatabasen


Läs om pågående projekt inom Erasmus+!

Erasmus+-projektdatabasen