Hoppa till huvudinnehåll

Reformen med den utvidgade läroplikten

Vi uppdaterar inte längre sidans innehåll eftersom reformen har genomförts. Mer information om var läropliktiga är verksamma hittar du i Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen. Aktuell information gällande läropliktiga hittar du på våra sidor Utbildning och examina. (Uppdaterad 28.9.2022)

Läroplikten utvidgas och studierna på andra stadiet har blivit avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Läropliktslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning trädde i kraft redan den 1 januari 2021.

Skyldigheten att söka till och fortsätta vid utbildning på andra stadiet gällde för första gången de unga som gick i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen våren 2021. Den utvidgade läroplikten gäller från och med den här årskullen som avslutar den grundläggande utbildningen alla unga som övergår från grundläggande utbildning till andra stadiet.

Grundläggande information om den utvidgade läroplikten

Grundläggande information om den utvidgade läroplikten

På sidan finns grundläggande info som berör läropliktsreformen och den utvidgade läroplikten.

Utarbetandet av grunder för folkhögskolornas utbildning som riktar sig till lär…

Utarbetandet av grunder för folkhögskolornas utbildning som riktar sig till lär…

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. Grunderna träder i kraft om riksdagen godkänner regeringens förslag om den utvidgade läroplikten.

Utarbetandet av grunder för utbildning som handleder för examensutbildning

Utarbetandet av grunder för utbildning som handleder för examensutbildning

I den nya utbildningen som handleder för examensutbildning sammanslås påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Tjänsten för uppföljning och tillsyn som gäller läroplikten (Valpas)

Tjänsten för uppföljning och tillsyn som gäller läroplikten (Valpas)

I uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas kan tjänsteinnehavarna som ansvarar för tillsynen över läroplikten följa upp den läropliktiga under hela läroplikten.

Information och stödmaterial för utbildningsanordnarna

Anvisningar för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

Anvisningar för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

På sidan hittar du information om hur den utvidgade läroplikten inverkar på utbildning på andra stadiet och vilka faktorer utbildningsanordnarna, rektorerna, lärarna och studiehandledarna behöver ta i beaktande i sitt arbete.

Anvisningar för den grundläggande utbildningen

Anvisningar för den grundläggande utbildningen

På sidan finns anvisningar och stödmaterial för lärarna, elevhandledarna och rektorerna inom den grundläggande utbildningen samt för utbildningsanordnarna.