Hoppa till huvudinnehåll

Reformen med den utvidgade läroplikten

Läroplikten utvidgas och studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten.

Läropliktslagen träder i kraft den 1 augusti 2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning trädde i kraft redan den 1 januari 2021.

Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkar i praktiken de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Från och med den årskullen gäller utvidgningen av läroplikten alla unga som övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Grundläggande information om den utvidgade läroplikten

På sidan finns grundläggande info som berör läropliktsreformen och den utvidgade läroplikten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utarbetandet av grunder för folkhögskolornas utbildning som riktar sig till lär…

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. Grunderna träder i kraft om riksdagen godkänner regeringens förslag om den utvidgade läroplikten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utarbetandet av grunder för utbildning som handleder för examensutbildning

I den nya utbildningen som handleder för examensutbildning sammanslås påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tjänsten för uppföljning och tillsyn som gäller läroplikten (Valpas)

I uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas kan tjänsteinnehavarna som ansvarar för tillsynen över läroplikten följa upp den läropliktiga under hela läroplikten.

Information och stödmaterial för utbildningsanordnarna

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

På sidan hittar du information om hur den utvidgade läroplikten inverkar på utbildning på andra stadiet och vilka faktorer utbildningsanordnarna, rektorerna, lärarna och studiehandledarna behöver ta i beaktande i sitt arbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningar för den grundläggande utbildningen

På sidan finns anvisningar och stödmaterial för lärarna, elevhandledarna och rektorerna inom den grundläggande utbildningen samt för utbildningsanordnarna.