Hoppa till huvudinnehåll

Ett Europa för medborgarna


Europeiska unionens program Ett Europa för medborgarna stöder aktivt medborgarskap och uppmuntrar medborgare att delta i beslutsfattandet.

Läs mer om Ett Europa för medborgarna

alt-text (optional, uses title if not set)

Den nya programperioden 2021-2027

Läs om förberedelserna inför den nya programperioden som börjar 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är programmet Ett Europa för medborgarna?

Läs mer om programmets möjligheter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmets mål

Läs mer om målen i programmet Ett Europa för medborgarna.

Vad finansierar programmet?

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeisk hågkomst

Hågkomstprojekten behandlar viktiga skeden i Europas historia och Europeiska unionens värden.

alt-text (optional, uses title if not set)

Town Twinning

I kommuners Town Twinning-vänortsprojekt samlas kommuninvånare från olika länder för att diskutera europeiska ämnen som intresserar dem.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nätverk mellan kommuner

Kommunernas nätverksprojekt stöttar långvarigt tematiskt samarbete mellan kommuner och landskap.

alt-text (optional, uses title if not set)

Projekt för det civila samhället

Projekten för civilsamhället stöder vanliga människors deltagande i EU-politiken.