Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för internationalisering av högskoleutbildningen


Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram. Centralt för många program är nätverkssamarbete. En del program är internationella, en del nationellt finansierade.

Program för samarbete mellan högskolor

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Asien

Programmet Asien stöder projekt för utbildningssamarbete mellan högskolor i Finland och Asien.

alt-text (optional, uses title if not set)

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund är ett program inom den amerikanska organisationen International Education (IIE) med syfte att stödja konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för högre utbildning

www.oph.fi

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet FIRST+

Programmet FIRST+ stöder student- och lärarmobilitet samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad (GSA) är ett initiativ från den amerikanska organisationen Institute of International Education (IIE) och syftet med det är att fördubbla antalet amerikaner som avlägger en del av sin högskoleexamen utomlands fram till 2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet HEI ICI

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordplus Högre utbildning

Nordiska ministerrådets Nordplus Högre utbildning -program stöder högskolornas student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete i högre utbildning i Norden och Baltikum.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordic Master

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet north2north

Programmet north2north stöder studentmobilitet i Norden, Ryssland och Nordamerika.

alt-text (optional, uses title if not set)

Scholar Rescue Fund

Programmet Scholar Rescue Fund (SRF) inom amerikanska Institute of International Education (IIE) ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.