Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för internationalisering av högskoleutbildningen


Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram. Centralt för många program är nätverkssamarbete. En del program är internationella, en del nationellt finansierade.

Program för samarbete mellan högskolor

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för högre utbildning

www.oph.fi

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordic Master

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.