Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för internationalisering av högskoleutbildningen


Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram. Centralt för många program är nätverkssamarbete. En del program är internationella, en del nationellt finansierade.

Program för samarbete mellan högskolor

Programmet Asien

Programmet Asien

Programmet Asien stöder projekt för utbildningssamarbete mellan högskolor i Finland och Asien.

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund

Artist Protection Fund är ett program inom den amerikanska organisationen International Education (IIE) med syfte att stödja konstnärer som upplever hot eller förföljelse genom att erbjuda dem stipendieperioder i säkra länder.

Erasmus+ för högre utbildning

Erasmus+ för högre utbildning

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad

Generation Study Abroad (GSA) är ett initiativ från den amerikanska organisationen Institute of International Education (IIE) och syftet med det är att fördubbla antalet amerikaner som avlägger en del av sin högskoleexamen utomlands fram till 2020.

Programmet HEI ICI

Programmet HEI ICI

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning

Nordiska ministerrådets Nordplus Högre utbildning -program stöder högskolornas student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete i högre utbildning i Norden och Baltikum.

Nordic Master

Nordic Master

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

Programmet north2north

Programmet north2north

Programmet north2north stöder studentmobilitet i Norden, Ryssland och Nordamerika.

Scholar Rescue Fund

Scholar Rescue Fund

Programmet Scholar Rescue Fund (SRF) inom amerikanska Institute of International Education (IIE) ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö.

Programmet Team Finland Knowledge

Programmet Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge-programmets mål är att skapa och stärka samarbete mellan finländska högskolor och utvalda destinationsområden och -länder i TFK-nätverket samt att ta fram nya verksamhetsmodeller för samarbetet.

Andra stöd till internationalisering av högskoleutbildning