Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för internationalisering av högskoleutbildningen


Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram. Centralt för många program är nätverkssamarbete. En del program är internationella, en del nationellt finansierade.

Program för samarbete mellan högskolor

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet Asien

Programmet Asien stöder projekt för utbildningssamarbete mellan högskolor i Finland och Asien.

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ för högre utbildning

www.oph.fi

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor åren 2014–2020.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet FIRST+

Programmet FIRST+ stöder student- och lärarmobilitet samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Programmet HEI ICI

Programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer med syftet att förstärka högre utbildning i utvecklingsländerna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordplus Högre utbildning

Nordiska ministerrådets Nordplus Högre utbildning -program stöder högskolornas student- och lärarmobilitet samt projekt- och nätverkssamarbete i högre utbildning i Norden och Baltikum.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nordic Master

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.