Hoppa till huvudinnehåll

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet


Utbildningsstyrelsen har i uppgift att förstärka ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Från undervisningsbesök till sommarkurser, från stipendier till praktik – läs om våra tjänster och hitta de bästa möjligheterna för just dig att fördjupa dig i finska språket och Finlands kultur.

Stöd till studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

alt-text (optional, uses title if not set)

Sommarkurser i finska språket och Finlands kultur i Finland

Vi arrangerar varje år sommarkurser i finska språket och Finlands kultur i Finland avsedda för studerande i finska vid utländska universitet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sommarkurser 2021

Sommaren 2021 erbjuder vi sex kurser i finska språket och Finlands kultur på olika nivåer och en kurs i finsk nutidslitteratur. Vi ska arrangera alla kurser som distanskurser på grund av coronaviruspandemin. Ansökningstiden utgår 1.3.2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Översättarkurs i Finland

Är du intresserad av att översätta skönlitteratur? Översättarkursen är avsedd för finskastuderande i slutskedet av studierna. Kursen passar också för dig som nyligen avlagt din examen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Finska i Finland-praktik

Testa dina språkkunskaper i arbetslivet! Finskastuderande från utländska universitet kan få praktik vid arbetsplatser i Finland inom programmet Finska i Finland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stipendium i finska språket för magisterstuderande

Studerar du finska på magisternivå? Du kan ansöka stipendium av oss för att studera vid ett universitet i Finland. Stipendieperioden är högst 6 månader.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kurs för finskbesläktade folk i Ryssland

Kursen för finskbesläktade folk är avsedd för finskastuderande vid universitet i finsk-ugriska områden i Ryssland. Den arrangeras årligen turvis i Komi, Mari, Mordvinien och Udmurtien.

alt-text (optional, uses title if not set)

Magisterstipendium för finskbesläktade folk

Stipendieprogrammet på magisternivå är avsett för studerande i finska språket och Finlands kultur vid universitet i finsk-ugriska områden i Ryssland.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bidrag för mobilitet utan hinder inom finska språket och Finlands kultur

Handikapp, sjukdom eller inlärningssvårigheter hindrar dig inte från att delta i olika verksamheter som Utbildningsstyrelsen arrangerar. Du kan ansöka bidrag för mobilitet utan hinder för att underlätta ditt deltagande.

Universitet som undervisar i finska

Vi har sammanställt en förteckning över universitet som undervisar i finska språket och Finlands kultur. Här får du kontaktuppgifter till universitet såväl utomlands som i Finland.
Utländska universitet som undervisar i finska
Vårt nätverk omfattar för närvarande över 80 universitet i nästan 30 länder som erbjuder undervisning i finska språket.
Universitet i Finland som undervisar i finska
I förteckningen finns universitet i Finland som undervisar i finska språket och ämnen som anknyter till kulturen i Finland.

Nyttig information

Sändlistor och sociala medler
Vi informerar om aktuella saker som gäller studier i finska språket och Finlands kultur på våra sändlistor. Vi har egna listor för studerande, lärare och alumner i finska vid utländska universitet – läs anvisningarna och gå med! Följ oss också på sociala medier för att få senaste nytt.
Expertgruppen för studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Vårt arbete för att främja studier i finska språket och Finlands kultur stöds av en expertgrupp.