Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt med Västbalkan

Statsunderstöd

Statsunderstöd för att stöda och utveckla vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Stöd för vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar samt för utvecklande av dessa
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning

Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Bridging culture and audiovisual content through digital, ansökningstiden slutar 14.5.2020
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Music Moves Europe: Co-creation and co-production, ansökningstiden slutar 30.3.2020
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering