Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020

Statsunderstöd

Statsunderstöd till organisationer inom allmänbildande utbildning

Statsunderstöd

Internationalisering av den allmänbildande utbildningen, utvecklingsprojekt inom internationalisering 2020

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 slutar 7.5.2020
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Internationalisering

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Internationalisering Jämlikhet och delaktighet

Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken
Småbarnspedagogik Digitalisering Lärmiljö