Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för att stöda och utveckla vetenskapsolympiader

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020

Statsunderstöd

Rätt att kunna – Kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen: Stärkande av välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökan om finansiering

Rätt att kunna – statsunderstödsansökan för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen
Yrkesutbildning Digitalisering Välbefinnande Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet

Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, ansökningstiden slutar 25.9.2020
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset
Gymnasieutbildning Coronavirussituationen