Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Specialunderstöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken 2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden till Erasmus Mundus-magisterprogrammen går ut 17.6.2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden för insatsen Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram går ut 17.6.2021

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk 2021

Nyheter om finansieringsmöjligheter