Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2021

Statsunderstöd

Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för att stödja elever med invandrarbakgrund i utbildningens övergångsskeden: integration av undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken finns att söka igen
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Personalutbildning

Ansökan om finansiering

Rätt att kunna - kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildning
Yrkesutbildning Digitalisering Välbefinnande Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet