Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

International

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

Development

Stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Development

Statens specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen 2019 (tilläggsansökan)

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt
Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling
Grundläggande utbildning