Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 2: Ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 1: En läsande kommun-nätverk

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset
Gymnasieutbildning Coronavirussituationen

Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete
Fritt bildningsarbete

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020 ansökningstiden slutar 28.7.2020
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action