Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2.2020

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020
Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering