Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsfinansiering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2021

Statsunderstöd

Fria bildningens studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare 2021

Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2021

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka
Fritt bildningsarbete Integration

Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021
Fritt bildningsarbete Digitalisering Personalutbildning

Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka
Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Jämlikhet och delaktighet

Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats
Gymnasieutbildning Digitalisering Lärmiljö