När ditt projekt har beviljats EU-finansiering skickar Utbildningsstyrelsen dig anvisningar för projektets genomförande, administration och rapportering. Med hjälp av anvisningarna lyckas du bra med projektadministrationen.

Att ingå avtal och dokumentera verksamhetens olika skeden är en central del av projektets internationella samarbete och samtidigt säkrar det verksamhetens kvalitet. Du får stöd av Utbildningsstyrelsens vuxenutbildningsteam under hela projektperioden.

I början av projektets verksamhetsperiod underskrivs ett finansieringsavtal som har flera bilagor (I-VI).