På den här sidan hittar du anvisningar och stödmaterial för lärarna, elevhandledarna och rektorerna samt anordnarna inom den grundläggande utbildningen.

Hur inverkar utvidgningen av läroplikten på den grundläggande utbildningen?

  • Intensifierad personlig elevhandledning  
  • Skyldigheten att söka till utbildning och anordnarens handlednings- och tillsynsansvar 
  • Utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri - viktigt att informera eleverna och vårdnadshavarna 
  • Nya möjligheter att fullgöra läroplikten efter den grundläggande utbildningen