Utbildningsstyrelsen följer och rapporterar regelbundet med hjälp av enkäten för arbetslivsrespons hur arbets- och näringslivets kompanjoner upplever samarbetet med yrkesläroanstalterna. Resultaten från enkäten används i uppföljningen och utvecklingen av kvaliteten på yrkesutbildningen.
henkilö arvioi painotuoteen väriä väripaletilla

Yrkesskunnig arbetskraft utvecklas i samarbete med arbets- och näringslivet. Arbetsplatsen och läroanstalten kan tillsammans finna lösningar på företagets eller organisationens föränderliga kompetensbehov eller utveckla branschens verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Därför samlar Utbildningsstyrelsen och yrkesläroanstalterna med hjälp av enkäten för arbetslivsrspons regelbundet in respons av arbetsplatshandledare och företrädare för arbetsplatserna om samarbetet med läroanstalterna.

Reslutaten används nationellt för uppföljning och utveckling av kvaliteten inom yrkesutbildningen och den inverkar också på utbildningsanordnarnas genomslagsfinansiering från och med år 2023. Utbildningsanordnarna använder responsen för att följa upp och utveckla kundorienteringen och kvaliteten på sin egen verksamhet.