Yrkesskunnig arbetskraft utvecklas i samarbete med arbets- och näringslivet. Erfarenheter och åsikter från arbetslivet är särskilt viktiga när man bevakar och utvecklar yrkesutbildningens kvalitet.
 Läraren visar ett komplicerat mönster på tavlan.

Människa som pekar på en bild