Business Finland har i uppdrag att främja export och innovationer, och att locka investerare och resenärer till Finland. Nätverket består för närvarande av 40 kontor på olika håll i världen. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket.
EDUFI-praktikplatserna är särskilt lämpliga för universitets- eller yrkeshögskolestuderande inom ekonomi eller teknik. Men även studerande inom andra ämnen är välkomna att ansöka platserna.

Praktikantens uppgifter vid Business Finlands kontor:

 • delta i marknadsundersökningsprojekt genom att söka och bearbeta information (från källor som internet, tidningar, specialpublikationer, databaser, eventuellt också intervjuer),
 • delta i olika kunduppdrag enligt situation och de egna kunskaperna,
 • svara på förfrågningar från lokala företag om marknaden i Finland och finska företag,
 • producera grundläggande information om marknadsområdet till finska företag och myndigheter,
 • upprätthålla exportcentralens register och arkiv,
 • göra översättningar,
 • sköta telefontjänst, ta emot gäster, arrangera möten, sköta utskick och andra kontorsrutiner.

Av sökande förväntar vi oss:

 • erfarenhet av kontorsarbete och/eller kundtjänst,
 • goda färdigheter i att använda MS Office-program och sökmotorer på webben samt sociala medier,
 • flytande kunskaper i engelska och finska både i tal och skrift,
 • kunskaper i mållandets språk, om det nämns i platsannonsen, samt intresse för regionens affärsverksamhet,
 • internationell arbets- eller studieerfarenhet från målregionen är en fördel.

Utgående från ansökningarna gör vi ett första urval där vi väljer cirka 5–7 sökande vars uppgifter skickas till Business Finland-kontoret. En personalkonsult och/eller praktikantens blivande förman intervjuar en del av de sökande. Förmannen gör det slutliga urvalet. Business Finland arrangerar en introduktionsutbildning på en halv dag för nya praktikanter.