Democracy Reloading stöder kommuner i att engagera unga i den lokala demokratin.
Ett barn i skateparken.

Projektet Democracy Reloading syftar till att engagera unga i beslutsfattandet på kommunal och lokal nivå. För att uppnå målet utvecklar projektet ett webbaserat verktyg som stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av ungas delaktighet i kommunerna. Samtidigt stärker verktyget olika intressentgruppers kompetens när det gäller att engagera unga samt att främja detta och allokera resurser till det.

Projektet siktar också på att finansieringen för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren ska användas för att stödja högklassiga projekt som engagerar unga i beslutsfattandet. Dessutom är målet att säkerställa att de ungas deltagande i beslutsfattandet och demokratin bevaras som mål på lokal, nationell och EU-nivå.

I och med projektet har de nationella programkontoren för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren tillräckliga kunskaper och färdigheter för att förverkliga Democracy Reloading-projektets mål.

Democracy Reloading

Längd: (2015–)2021–2027

Deltagande nationella kontor:

  • Ordinarie medlemmar: Belgien (franska; koordinator), Belgien (flamländska), Italien, Norge, Portugal, Frankrike, Ungern och Estland
  • Observatörsmedlemmar: Nederländerna, Spanien, Kroatien, Cypern, Polen, Sverige, Slovakien, Slovenien och Finland

Långsiktiga samarbetsprojekt är en del av det strategiska utvecklingsarbetet mellan de nationella kontoren för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren. Läs mer och bekanta dig med andra projekt.