Ryhmä nuoria naisia ulkona.

Uppdaterats 1.6.2022

Det lönar sig för anordnare av fostran, undervisning och utbildning att i samarbete med olika aktörer erbjuda barn och unga verksamhet som främjar och upprätthåller lärandet och välbefinnandet även på sommaren.

Studiehandledare och lärare bör aktivt berätta om dessa möjligheter för barn och unga, eftersom barn och unga samt deras vårdnadshavare som flytt undan kriget i Ukraina till Finland inte nödvändigtvis enkelt hittar information om sommarstudier, hobbyer och annan verksamhet som stöder välbefinnandet.