Letar du efter stipendier för att rekrytera utländska doktorander? EDUFI Fellowship-stipendiet är avsett som startfinansiering speciellt för doktorandstudier i Finland.

Stipendiet har gjort det möjligt att få utmärkta unga forskare till Finland och de flesta har också lyckats få fortsatt finansiering.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par

HÖJNING AV EDUFI FELLOWSHIP -STIPENDIERNA FRÅN OCH MED 1.1.2023

Beslutet gäller ansökningar som lämnats tidigast 1.1.2023.
Stipendierna som sökts innan 1.1.2023 bibehålls på samma nivå (1 500 € i månaden) även om stipendieperioden skulle börja eller fortsätta till år 2023. 
Det nya stipendiebeloppet kommer att vara 1 900 € i månaden.