Det finns olika praktikplatser vid Finlands beskickningar såväl inom EU som i tredje länder. Vi avtalar årligen om platserna med utrikesministeriet, så målländerna är olika under varje ansökningsomgång. Det årliga antalet platser är 30, av vilka en del ansöks på hösten och en del på våren. Därtill finns det årligen två praktikplatser vid Riksdagens kontor i Bryssel. Praktiktiden är sex månader.