Det finns EDUFI-praktikplatser för högskolestuderande och nyutexaminerade inom olika branscher vid företag och lokala organisationer i Ryssland, Asien och Latinamerika.

Praktikplatser vid lokala företag och organisationer

Mer information om praktikmöjligheterna finns nedan vid varje land. Exaktare information om praktikplatserna eller arbetsuppgifterna finns inte på förhand. Våra lokala samarbetsorganisationer letar utgående från ansökningarna lämpliga praktikplatser för de sökande som har gått vidare i det första urvalet.

Om du går vidare i det första urvalet, letar vår samarbetspartner enligt landets förutsättningar en praktikplats åt dig som motsvarar ditt studieområde och dina önskemål så väl som möjligt. I det skedet kontaktar vår lokala samarbetsorganisation dig direkt. När ni har nått samförstånd om en plats som passar dig, skickar samarbetsorganisationen ett erbjudande om platsen till oss. Efter att vi har fått erbjudandet skickar vi det och allmänna anvisningar om praktiken till dig. Landsspecifika anvisningar och instruktioner om eventuella tillstånd får du av vår lokala samarbetspartner.

Ansökningstider

Du kan ansöka praktikplatser två gånger i året, i februari och september. I februari ansöker du till praktik som börjar mellan juni och december, i september till praktik som börjar mellan januari och maj.