International Student Barometer (ISB) är en enkät som är riktad till internationella utbytes- och examensstuderande. Genom enkäten kartläggs hur nöjda studerande är med sina studier, tjänster och sitt liv. Dessutom betraktas orsakerna till ankomst till landet och planer för livet efter studierna.
Kuvituskuva_mimmit_koodaa

I enkäten deltar högskolor från flera länder, så resultaten är internationellt jämförbara. I enkäten som genomfördes hösten 2017 deltog totalt 110 386 studerande från 129 högskolor och 17 länder. Enkäten genomförs av brittiska iGraduate. 

Utbildningsstyrelsen (fram till 2016 CIMO) har koordinerat den nationella delen av enkäten under 2010, 2014 och 2017. Från Finland deltog 15 högskolor i ISB-enkäten under hösten 2017: 13 universitet och två yrkeshögskolor. 

Svaren från utländska studerande som studerar vid finländska högskolor vittnar om hur intressant och attraktiv den finländska högskoleutbildningen är. De ger även information till exempel om eventuella utmaningar som gäller ankomst till landet. 

Mer information: 

Irma Garam (fornamn.efternamn [at] oph.fi)
Joanna Kumpula (fornamn.efternamn [at] oph.fi)