Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av utbildningsinformation. Nätverket producerar jämförande studier och rapporter för alla utbildningsnivåer, från förskoleutbildning till vuxenutbildning, samt om många aktuella teman relaterade till utbildning.

Eurydice upprätthåller databasen National Education Systems. I databasen hittar du omfattande beskrivningar av utbildningssystemen i olika europeiska länder, inklusive information om administration och finansiering av utbildning samt pågående reformer och aktuella frågor.

På Eurydices webbplats finns även landsspecifika nyheter inom utbildningssektorn.

I Eurydice-nätverket, som grundades år 1980, ingår 37 länder; EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.

På Eurydice-nätverkets webbplats finns information om utbildningen i olika länder.

Visste du att

  • eleverna i årskurs 1–6 i Europa har flest lektioner i modersmål, följt av matematik.
  • i Finland varar elevernas sommarlov lite över nio veckor. Ett längre sommarlov - 13 veckor - har lettiska och maltesiska elever samt eleverna i de flesta av Italiens regioner. Det kortaste lovet - sex veckor – har danska, nederländska och liechtensteinska elever samt eleverna i vissa regioner i Tyskland och Schweiz. 
  • studierna i ett främmande språk börjar i vissa länder redan före den nivå som motsvarar förskoleundervisningen i Finland; redan vid tre års ålder i Polen, Luxemburg och den fransktalande delen av Belgien, vid fyra år i Grekland och vid fem år på Cypern och Malta.
Eurydice-logo

Updated