Målsättningen med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby under skoldagen. Modellen används i 262 kommuner. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar kommunerna understöd för att förverkliga modellen på basis av ansökningar.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet omfattar alla hobbyer: idrott och motion, konst och kultur, ungdomsområdet, vetenskap, natur, hantverk och andra hobbyer. Kommunerna bör välja hobbyutbudet utifrån barnens och ungas önskemål. Verksamhetsmodellen planeras, byggs och prövas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyer.

Kontaktpunkt för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som stöd för aktörerna

Kontaktpunkten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt webbplatsen harrastamisensuomenmalli.fi/sv/ stöder de anställda vid kommunerna och de som arrangerar hobbyerna.

Kontaktpunkten har till uppgift att främja samarbetet mellan kommunerna och dem som ordnar hobbyer, samla in och sprida god praxis samt hjälpa kommunerna att hitta dem som ordnar de hobbyer som barn och unga önskar.

Webbplatsen innehåller bland annat

  • riktlinjer och en omfattande resursbank för kommuner och hobbyarrangörer
  • god praxis för kommunerna
  • service för att hitta en hobbyarrangör
  • kommande evenemang och inspelade webinarer

Kontaktuppgifter
 

Tarja Vartiainen
Koordinator
tarja.vartiainen [at] oph.fi (tarja[dot]vartiainen[at]oph[dot]fi), 0295 331 071