The Finnish Government Scholarship Pool-stipendierna är avsedda för fortsatta studier och forskning på doktorandnivå vid universitet och statliga forskningsinstitut i Finland.