Utbildningsstyrelsens stipendiatprogram, EDUFI Fellowship och Finnish Government Scholarship Pool, som är avsedda för utländska forskarstuderande, bildar en enda programhelhet från och med 1.1.2021.
 
Det går inte längre att ansöka om Finnish Government Scholarship Pool -stipendier. 

Det nya programmet som går under namnet EDUFI Fellowship är väldigt långt likt sina föregångare. 
Länk till EDUFI Fellowship program https://www.oph.fi/sv/utveckling/edufi-fellowship 

Stipendieansökan inom det nya programmet pågår kontinuerligt, alltså är det möjligt att ansöka om stipendier året runt.