Fyren – nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den grundläggande utbildningen. Tanken är att nätverket ska fungera som föregångare i utvecklingen av utbildningen.

Detta sker genom innovativ och fördomsfri försöks- och utvecklingsverksamhet. Fyrens mål är att förnya verksamhetskulturen och pedagogiken, främja elevernas lärande, trivsel och motivation, stödja lärarnas kompetensutveckling och ork i arbetet, utveckla ledarskapet samt skapa och sprida nya innovationer.
Kuvituskuva: lapset viettävät välituntia sisällä jutellen