Global fostran i grundundervisningen skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i linje med FN:s utvecklingsmål. Man arbetar i mån av möjlighet tillsammans med skolor och utbildningsutvecklare i andra länder. Den grundläggande utbildningen verkar som en positiv och samhällsbyggande förändringskraft nationellt och internationellt. Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, sid 16.