Global Mindedness-enkäten mäter ungdomars förhållningssätt till internationella kommunikationssituationer och möten av olikhet.