Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett informationspaket om högre utbildning i Ukraina. Här hittar högskolorna och deras personal information om hurdan utbildningsbakgrund de ukrainska studerandena som kommer till Finland har.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

Källorna som använts för sammanställningen har i huvudsak varit Ukrainas utbildnings- och vetenskapsministerium samt ENIC-NARIC-nätverkets (National Academic Recognition Information Center) webbplatser samt andra enskilda källor. ENIC-NARIC-nätverket är ett gemensamt nätverk för Europeiska unionen, Europarådet och Unesco som har som syfte att underlätta och främja informationsutbytet inom utbildning och erkännandet av examina som avlagts utomlands. Utbildningsstyrelsen är Finlands ENIC-NARIC-center.   

Information från olika källor har jämförts och kontrollerats. Det är dock möjligt att det framkommer att källornas uppgifter är inexakta. Vi uppdaterar sidorna om uppgifterna preciseras eller om vi får ny information.  

I texten används termerna högre utbildning och högskoleutbildning. I Ukraina används en examensnivå, en så kallad short-cycle, för vilken det inte finns någon motsvarighet i det finländska systemet. När vi talar om examina och den utbildning som ingår i denna examensnivå används uttrycket högre examen, eftersom dessa examina inte kan jämställas med en finländsk högskoleexamen eller benämningen på samma examensnivå.