Barnen springer till skolan

Utbildningsstyrelsen följer upp antalet barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina och som deltar i småbarnspedagogiken, går i skola eller studerar vid läroanstalterna i Finland. Utvecklingen av antalet och situationens inverkan på verksamheten hos anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning följs upp med hjälp av

  • rapporter som sammanställts av uppgifter i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen
  • rapporter som sammanställs av uppgifter i informationsresursen Varda
  • enkäter till anordnare av småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasie- och yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen samlar inte in information om Ukraina från privatpersoner.