På den här sidan får du nyttig information om praktiska arrangemang som föregår EDUFI-praktik utomlands. Bekanta dig också med din läroanstalts anvisningar för personer som deltar i praktik utomlands.