Utbildningsstyrelsen stödjer kompetensutveckling genom att ordna fortbildning samt genom att bevilja statsunderstöd som stödjer utvecklings-, försöks- och uppstartsprojekt inom utbildningsväsendet.