Utbildningsstyrelsen stöder för sin del ledare inom fostran och utbildning som vill genomföra strategier inom yrkesmässig utveckling, bygga ledarberedskap och utveckla sina egna färdigheter som ledare. Bekanta dig med våra tjänster och det innehåll som du kan dra nytta av i ditt arbete som ledare. (bearbetas)
 Folk vid bordet

Ledarskapet inom fostran och utbildning innebär uppgifter av mångahanda slag.