På den här sidan hittar du länkar till Utbildningsstyrelsens och andra aktörers material och information som du kan använda även i undervisningen för barn och unga som flytt undan kriget i Ukraina.

Aikuinen ja lapsi opettelevat yhdessä viikonpäiviä

Uppdaterad 3.3.2023

På sidan hittar du även länkar till distansundervisningen som erbjuds av Ukrainas undervisningsministerium och till de läroplansenliga läromedel som nämns i dess läsordning. Dessa material är avsedda för självständiga studier.

De som flytt undan kriget i Ukraina har i Finland rätt till grundläggande utbildning om de är bosatta i Finland. Det är viktigt att få barnen och de unga till skolan så snabbt som möjligt. Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning ger färdigheter som behövs i grundskolan.

Läs mer: Stöd för lärandet i den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina