Är din organisation verksam inom vuxnas lärande? Programmet Nordplus Vuxen ger möjligheter till mobilitet, nätverkande och projekt för såväl personal som studerande inom vuxenutbildning i Norden, Baltikum och de självstyrande områdena.
Invandrarmän hänger upp sina målningar på tork