Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Obs! Den här sidan är under arbete. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.

Det studerar över 20 000 utländska examensstuderande vid högskolorna i Finland. Under sin studietid utför de praktikperioder och efter sin examen letar de anställningsmöjligheter i Finland. Därtill kommer det årligen tusentals praktikanter och arbetsinlärare direkt från utländska högskolor och yrkesläroinrättningar till Finland. Det lönar sig att utnyttja denna internationella kompetens särskilt inom små och medelstora företag (SME-företag).

Utbildningsstyrelsen genomförde tillsammans med Owal Group 2016 utrednings- och påverkansprojektet Uutta osaamista pk-yrityksiin (Ny kompetens för SME-företag) som kartlade hur och varför små och medelstora företag i Finland utnyttjar den internationella kompetensen hos denna grupp och vilka hinder det finns för utnyttjandet.

Projektets mål var att sänka tröskeln för företag att rekrytera internationella experter samt att hjälpa läroinrättningar att utveckla samarbete med företag. Projektets resultat kan användas vid rekrytering av internationella experter och även för att främja sysselsättning för andra utländska sakkunniga.

I samarbetet deltog Företagarna i Finland, Helsingforsnejdens handelskammare, Hanken, yrkeshögskolan Laurea, Omnia, Talent Tampere, Saranen Consulting och Me2We. Projektet finansierades av programmet Erasmus+.

Utrednings- och påverkansprojektet fokuserade på SME-företag eftersom nya arbetstillfällen inom företagssektorn under de senaste åren huvudsakligen har uppstått just vid dem. Företagarna i Finlands SME-barometer visade att de också upplever utmaningar när det gäller internationell kompetens.