Poiju är ett utvecklingsnätverk för språklig och kulturell mångfald inom den grundläggande utbildningen. Nätverket arbetar på finska.
Vuxenstuderanden arbetar i grupp