Målet för ramverket för digitalisering inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete är att ange en gemensam riktning för digitaliseringen, skapa ett interoperatibelt och uttömmande kunskapsunderlag.
Två ungdomar som sitter vid datorer.

I arbetet med att skapa ramverket för digitalisering inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete fastställs principerna, målen och åtgärderna som styr utvecklingsarbetet inom digitaliseringens olika delområden. Utvecklingsarbetet utförs i samarbete av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetssektorn. De olika delområdena inom digitaliseringen är följande: 

 1. Förutsättningar för utvecklingen av digitalisering

  Uppgiften är skapa och upprätthålla en helhetsbild av digitaliseringen inom sektorn. Fokus ligger på att hitta och utnyttja gemensamma verksamhetsmodeller. I uppgifterna ingår även att följa med utvecklingen av ny teknik samt att identifiera och hantera utvecklingsbehov. Målgruppen är i första hand anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd Juho Helminen
  Undervisningsråd Päivi Leppänen

 2.  Digital kompetens

  Uppgiften är att övergripande främja digital kompetens hos de olika aktörerna och på de olika nivåerna inom sektorn. Genom detta skapas även en gemensam lärstig för digital kompetens. Utgångspunkten är att skapa lika möjligheter till utveckling av digital kompetens. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd Arja-Sisko Holappa
  Undervisningsråd Päivi Leppänen

 3. Digital infrastruktur, stöd för utveckling av tjänster och interoperabilitet

  Uppgiften är att utveckla den digitala infrastrukturen och digitala tjänster så att de utgör en fungerande och trygg helhet som ligger till grund för utvecklingen av digital kompetens inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Fokus ligger på nationella spelregler och principer för att garantera kompabiliteten hos digitala tjänster och lösningar. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd Juho Helminen

 4. Informationshantering och kvalitet

  Uppgiften är att utveckla processerna för användning av information och främja kännedomen om existerande information samt förutsättningarna för informationshantering. Fokus ligger på att kartlägga hinder och skapa lösningar för smidig överföring av information som bygger på såväl utredningar och datamodeller som anvisningar och en stödtjänst. 

  Tilläggsinformation:
  Utvecklingschef Riikka Orenius

 5. Dataskydd och datasäkerhet

  Uppgiften är att identifiera och utveckla uppgiftshelheter med anknytning till dataskydd och datasäkerhet inom sektorn. Andra mål är att utveckla samarbetet, hitta gemensamma verksamhetsmodeller för dataskydd och datasäkerhet för aktörer inom småbarnspedagogik och undervisning samt främja spridningen av goda tillvägagångssätt. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd, enhetschef Laura Francke
  Jurist Heidi Saari

 6. Lagstiftning och lagtolkning gällande digitalisering

  Uppgiften är att erbjuda stöd för anordnarna av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning när det gäller utförandet av deras lagstadgade uppgifter i anknytning till digitaliseringen och att identifiera utvecklingsbehov när det gäller lagstiftningen om digitalisering eller dess implementering. Med arbetspaketet främjas likvärdigheten inom genomförandet av de lagstadgade uppgifterna och ledningen i anknytning till detta. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd, enhetschef Laura Francke
  Jurist Heidi Saari

 7. Forskning om digitalisering

  Uppgiften är att främja forskning i digitalisering av småbarnspedagogik och undervisning samt utveckling av digitalisering som utgår från information. Fokus ligger på att möjliggöra och stärka utvärdering av effekterna av digitalisering och skapa kunskapsunderlag för beslutsfattande inom olika förvaltningsområden. 

  Tilläggsinformation:
  Undervisningsråd Arja-Sisko Holappa
  Specialsakkunnig Miia Jaatinen
  Undervisningsråd Päivi Leppänen
  Undervisningsråd, enhetschef Päivi Pöyry-Lassila

Målet för ramverket är att ange en gemensam riktning för digitaliseringen, skapa ett interoperatibelt och uttömmande kunskapsunderlag och analys av kunskapsunderlaget till stöd för beslutsfattande, främja jämlika möjligheter till digitalt lärande och stärka digital kompetens, skapa gemensamma spelregler och verksamhetsmodeller för utvecklingen av digitala tjänster och bidra till att resurserna riktas in på ett ändamålsenligt sätt för att förbättra den strategiska styrningen. 

Tilläggsinformation:
projektchef Reetta Judén, tfn. 029 5331 774
Undervisningsråd Kristian Smedlund, tfn. 029 533 1286

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi).