Europeiska unionens yrkesutbildning utvecklas genom internationellt samarbete. Nätverken utgörs av EU:s medlems- och partnerländer.


Updated