Utvecklingsnätverket Reimari strävar efter att stärka förutsättningarna för ta att i beaktande språklig och kulturell mångfald i småbarnspedagogikens verksamhetskultur. Nätverket arbetar på finska.

Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla