Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen som gäller till år 2030. Det finns sammanlagt 4 miljoner euro att söka för åtgärder som riktar in sig på de inledande åren för strategiperioden.