Utbildningsstyrelsen stöder genom statsunderstöd utvecklingen av internationaliseringen av småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning. Understöd kan sökas årligen på vintern eller våren.

Genom statsunderstöd för internationalisering stöds utveckling av internationell kompetens och möjligheter att delta i internationalisering för alla elever och studerande. Understödens användningsändamål är knutna till tillämpningen och utvecklingen av grunderna för den aktuella utbildningsformen. Genom dem kan också prioriteringarna i regeringsprogrammen stödas.

Se all finansiering som kan ansökas