Magisterstuderande i finska språket vid utländska universitet kan ansöka stipendium av oss. Det kan beviljas för högst sex månaders studier vid ett universitet i Finland.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan