Tindra är ett utvecklingsnätverk för småbarnspedagogik som koordineras av Utbildningsstyrelsen. Nätverket har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på nationell och lokal nivå. Utvecklingsnätverket Tindra stöder arbetet med att implementera planerna för småbarnspedagogik på lokal nivå och stärker pedagogiken, verksamhetskulturen, ledarskapet samt uppföljningen och utvärderingen inom den småbarnspedagogiska verksamheten.
Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä

Den småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik och med beaktande av de lokala utgångspunkterna och behoven. Det är viktigt att utvecklingsarbetet också kopplas till andra projekt t.ex. statsunderstödda projekt. De som deltar i nätverket förutsätts förbinda sig till utvecklingen, uppföljningen av utvecklingsverksamheten, spridningen av resultaten och samarbetet inom nätverket och med andra enheter och samarbetspartner.