Tindra är ett utvecklingsnätverk för småbarnspedagogik som koordineras av Utbildningsstyrelsen. Nätverket har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på nationell och lokal nivå. Utvecklingsnätverket Tindra stöder arbetet med att implementera planerna för småbarnspedagogik på lokal nivå och stärker pedagogiken, verksamhetskulturen, ledarskapet samt uppföljningen och utvärderingen inom den småbarnspedagogiska verksamheten.
Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä