Som en del av utvidgandet av läroplikten förnyas även utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga de olika utbildningarna som handleder för utbildning på andra stadiet. I den nya utbildningen som handleder för examensutbildning sammanslås påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Målet är att den nya utbildningen inleds 1.8.2022.
Opiskelijoita luokassa sivulta ja takaapäin kuvattuna.

Utbildningen som handleder för examensutbildning riktar sig både till läropliktiga och till andra som behöver handledande utbildning. Utbildningen pågår i högst ett år, men den studerande kan även tidigare övergå till gymnasie- eller yrkesutbildning. Den studerande kan övergå till gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier då hen har uppnått tillräckliga färdigheter och vet vad hen vill studera.  

Under utbildning som handleder för examensutbildning kan den studerande se över sin plan för fortsatta studier, höja vitsord från den grundläggande utbildningen och delvis avlägga studier inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning. För varje studerande utarbetas en personlig studieplan utgående från den studerandes färdigheter och mål. 

Utbildningsstyrelsen utarbetar tillsammans med ett sakkunnignätverk ett utkast till grunder för utbildning som handleder för examensutbildning. Utkastet bereds under hösten 2020 och skickas på remiss då riksdagen godkänt lagarna som berör utvidgningen av läroplikten. 

Tidsplan för utarbetandet av grunderna för utbildning som handleder för examenutbildning 

  • utkastet bereds tillsammans med ett nätverk av sakkunniga under hösten 2020 
  • utkastet skickas på remiss då lagen om utbildning som handleder för examensutbildning har godkänts 
  • grunderna publiceras våren 2021 
  • de lokala planerna för att genomföra utbildningen utarbetas under läsåret 2021–2022
  • grunderna träder i kraft 1.8.2022.

Webbinarier och kommentering av utkastet 

Utbildningsstyrelsen har ordnat webbinarier (på finska, 24.9, 30.9 och 1.10) i samband med utarbetandet av grunderna och erbjudit möjlighet att ge respons på det halvfärdiga utkastet.  

Vi ordnar följande webbinarier innan utkastet skickas på remiss.

 

Ytterligare information:

undervisningsrådet Kaisa Räty, kaisa.raty [at] oph.fi 

undervisningsrådet  Riia Palmqvist, riia.palmqvist [at] oph.fi 

undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi