Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Unga i åldern 16–18 år som beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är inte läropliktiga, om de inte har hemkommun i Finland. När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personen kan själv välja den nya hemkommunen.

Unga under 18 år som beviljats en hemkommun omfattas av läroplikten. Unga i läropliktsåldern som fått hemkommunsrätt omfattas av samma samma rättigheter och förmåner som finländska medborgare när det gäller att fullgöra läroplikten.