Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) och CIMO (från och med 2017 UBS) har betraktat i ett utredningsprojekt hurdana kostnader och ekonomiska fördelar utländska studerande medför i Finland.
Kuvituskuva, kulttuurinähtävyys

Antalet utländska högskolestuderande har ökat snabbt i Finland: det finns redan cirka 20 000 studerande. Cirka 45 procent av de utlänningar som avlagt högskoleexamen arbetar i Finland ett år efter att de tagit sin examen.