Utbildningsstyrelsen främjar effekterna av projekt som genomförs med statsunderstöd för internationalisering.
Kuvituskuva: opettaja auttaa oppilasta