Vanliga frågor


På denna sida har vi samlat information om olika aspekter av Utbildningsstyrelsen. Om du inte hittar svaret kan du skicka din fråga genom att använda formuläret längst ner på sidan.

165 relaterade frågor

Nyckelord Bedömning och betyg Personlig tillämpning Antagning av studerande Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om könsfastställelse fastställs att en person har en annan könstillhörighet än den som antecknats för personen i befolkningsdatasystemet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), om förutsättningarna enligt lagen uppfylls. Fastställelsen av könet innebär ändringar i register, dokument, identitetsbevis och motsvarande handlingar till de delar som fastställelsen påverkar anteckningarna i dessa. Detta kan även gälla skolbetyg.

En före detta elev eller studerande i en skola eller läroanstalt som fastställt sitt kön har rätt att få ett nytt betyg med sitt nya, nuvarande namn och personbeteckning. Av betyget får det inte direkt eller indirekt framgå att hen har fastställt sitt kön. Det gamla betyget ska dock sparas. Betyget dateras med datumet för uppgörandet av det ersättande betyget.

Nyckelord Erkännande av examina

Du kan ansöka om ett beslut med den elektroniska ansökningsblanketten. Blanketten finns i Studieinfo-tjänsten på svenska, finska och engelska.

Läs anvisningar i ansökningsblanketten noga innan du skickar din ansökan.

Gå till ansökningsblanketten

Gå till anvisningar i vår webbplats

Nyckelord Erkännande av examina
Nyckelord Erkännande av examina

Du behöver inte nödvändigtvis ett beslut om erkännande av examen. Börja med att fundera på vad du vill göra i Finland.  Testa servicerådgivaren för erkännande av examina på Utbildningsstyrelsens webbplats. Den kan hjälpa dig ta reda på om du behöver ett beslut eller inte.

Du behöver ett beslut om du vill arbeta med ett yrke för vilket det krävs en viss utbildning enligt lagen. Dessa yrken kallas reglerade yrken. En lista på reglerade yrken finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.  

Du behöver även ett beslut om du vill arbeta i Finland med en arbetsuppgift som kräver högskoleexamen enligt lagen. Arbetsuppgifter av detta slag finns främst vid staten och i kommunerna.  

Du behöver inte ett beslut om du till exempel vill   
- studera i Finland och avlägga en examen  
- arbeta med ett yrke för vilket det inte krävs en viss utbildning enligt lagen.  

I dessa fall kan du ansöka om studieplats eller arbete med din utländska examen utan ett beslut om erkännande. Läroanstalten eller arbetsgivaren bedömer ditt kunnande. 

Gå till Servicerådgivaren

Nyckelord Erkännande av examina

Om du har lärarbehörighet från ett annat land ska du ansöka om behörighet för samma läraryrke.   

Testa servicerådgivaren för erkännande av examina på Utbildningsstyrelsens webbplats. Den kan hjälpa dig ta reda på vilket slags beslut du bör söka.   

På vår webbplats finns sidor med information om olika yrkesområden, bland annat erkännande av examina för läraryrken. På sidorna finns även beskrivningar av olika läraryrken.  

Gå till servicerådgivaren

Gå till webbplats om undervisnings- och utbildningsuppgifter

Nyckelord Erkännande av examina

Behandlingen av ansökan om erkännande av examen tar vanligtvis högst två till tre månader. Behandlingen går snabbare om ansökningen redan från början innehåller alla uppgifter och intyg som krävs.  

Så här kan du försnabba behandlingen av din ansökan:  
- Läs anvisningarna och fyll i ansökan omsorgsfullt.   
- Kolla din e-post. Om du får ett meddelande från Utbildningsstyrelsen, svara snabbt. Kontrollera även att inga meddelanden har hamnat skräpposten.  

Nyckelord Erkännande av examina

På blanketten för ansökan om erkännande av examen finns alla läroämnen som det är möjligt att få behörighet för som ämneslärare med Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande.

Dessa läroämnen är:

 • modersmål och litteratur (finska, svenska, samiska)
 • det andra inhemska språket (finska, svenska, samiska)
 • främmande språk (engelska, spanska, italienska, japanska, kinesiska, latin, portugisiska, franska, tyska, ryska, estniska)
 • matematik
 • biologi
 • geografi
 • fysik
 • kemi
 • hälsokunskap
 • religion
 • livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • musik
 • bildkonst
 • slöjd
 • gymnastik
 • huslig ekonomi
 • informationsteknik

 

Mer information på webbplatsen om erkännande av examen

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

Undervisning som inte är bunden till årskurser förutsätter att det finns ett omnämnande om det i kommunens/skolans läroplan. För elever som deltar i sådan undervisning ska uppgöras ett eget studieprogram enligt vilken undervisningen ordnas.

Undervisningen kan i olika läroämnen delas eller koncentreras till vissa årskurser, förutsatt att minimiantalet timmar enligt timfördelningen uppfylls vid de etappmål som märkts ut med lodräta linjer i timfördelningsförordningen, såsom vid utgången av årskurs 9. Också det genomsnittliga minimiantalet timmar per år enligt förordningen om grundläggande utbildning ska uppfyllas på varje årskurs (till exempel i genomsnitt minst 29 timmar per arbetsvecka i årskurserna 7 och 8 och minst 30 timmar per arbetsvecka i årskurs 9).

I läsårsbetyget antecknas prestationerna för ifrågavarande läsår och att eleven studerar enligt ett för eleven uppgjort studieprogram i enlighet med förordningen om grundläggande utbildning. Studieprogrammet kan bifogas till betyget.

Nyckelord Personlig tillämpning Undervisning och handledning Läroplan Grundläggande utbildning

Undervisning som inte är bunden till årskurser förutsätter att det finns ett omnämnande om det i kommunens/skolans läroplan. För elever som deltar i sådan undervisning ska uppgöras ett eget studieprogram enligt vilken undervisningen ordnas.

Undervisningen kan i olika läroämnen delas eller koncentreras till vissa årskurser, förutsatt att minimiantalet timmar enligt timfördelningen uppfylls vid de etappmål som märkts ut med lodräta linjer i timfördelningsförordningen, såsom vid utgången av årskurs 9. Också det genomsnittliga minimiantalet timmar per år enligt förordningen om grundläggande utbildning ska uppfyllas på varje årskurs (till exempel i genomsnitt minst 29 timmar per arbetsvecka i årskurserna 7 och 8 och minst 30 timmar per arbetsvecka i årskurs 9).

I läsårsbetyget antecknas prestationerna för ifrågavarande läsår och att eleven studerar enligt ett för eleven uppgjort studieprogram i enlighet med förordningen om grundläggande utbildning. Studieprogrammet kan bifogas till betyget.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/arskursintegrerade-studier-och-antalet-undervisningstimmar-i-grundskolan-0

Nyckelord Lagstiftning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska lika intagningsgrunder tillämpas på barnen vid intagningen till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Om det finns fler sökande än antal platser beslutar kommunen på vilka grunder valet görs. Intagningsgrunderna får inte vara diskriminerande. Enligt grundlagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/intagning-till-morgon-och-eftermiddagsverksamhet-0

Visar 1-10/165