Vanliga frågor

Nyckelord: Lagstiftning Grundläggande utbildning

Undervisningen av barn och unga i läropliktsåldern ordnas som närundervisning. Närundervisningen ges av en lärare i en trygg studiemiljö som skolan anvisat och ordnas under de arbetstider som fastställts i arbetsplanen. Enligt lagen om grundläggande utbildning är det inte möjligt att undervisningen ordnas som distansundervisning där eleven själv väljer tidpunkten och platsen för studierna. I undervisningen kan ändå utnyttjas fjärruppkoppling t.ex. med hjälp av video eller dator, förutsatt att de ovannämnda kriterierna för närundervisning uppfylls.

Grundläggande utbildning för vuxna kan däremot ordnas helt eller delvis som distansundervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

På basis av de temporära bestämmelserna som är i kraft under coronapandemin har det varit möjligt att undantagsvis även för barn och unga ordna undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning delvis som distansundervisning, om villkoren som föreskrivs i bestämmelserna uppfyllts. Enligt 20 a § som är i kraft i lagen om grundläggande utbildning läsåret 2021-2022 kan man i undervisningen efter utbildningsanordnarens beslut övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om undervisningen enligt ett beslut utifrån 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas på ett tryggt sätt i skolan eller på en annat plats där undervisningen ordnas, och om det är nödvändigt för att kunna ordna undervisningen. Under exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen ordnas delvis eller helt och hållet som distansundervisning. Exceptionella undervisningsarrangemang kan ändå inte tillämpas inom förskoleundervisning, årskurserna 1-3 i den grundläggande utbildningen eller i undervisning för elever som omfattas av särsilt stöd eller förlängd läroplikt. Arrangemangen kan inte heller tillämpas i undervisningen för elever i förberedande undervisning som riktar sig till invandrare. Undervisningen för elever som med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar har beslut om frånvaro, karantän och isolering kan ändå ges som distansundervisning.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att undervisningen ordnas med särskilda undervisningsarrangemang som distansundervisning för elever som hör till en riskgrupp, eller som har en familjemedlem som hör till en riskgrupp, istället för att barnet är frånvarande.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/distansundervisning-i-den-grundlaggande-undervisningen

Lagstiftning som tillämpas samt anvisningar

Lag om grundläggande utbildning 18 §, 20 a §, 23 §, 29 § 1 mom., 30 § och 46 § 9 mom.
Lag om smittsamma sjukdomar 57 §, 58 §, 60 § och 63 §
Beredskap för situationer som coronaviruset föranleder i den grundläggande utbildningen fr.o.m. 1.8.2021 (stödmaterial)

Ämnesord

elevens rättigheter, distansundervisning, fjärruppkoppling i undervisningen