Vanliga frågor

Från och med vilken årskurs ska kunnandet hos elever med invandrarbakgrund bedömas med siffervitsord?

Keywords: Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur

Bedömningen av lärandet och kunnandet hos en elev med invandrarbakgrund kan vara verbal bedömning, med undantag av slutbedömningen [13].