Vanliga frågor

Nyckelord: Coronaviruset Grundläggande utbildning

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt annan undervisning som ges i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, bör eleven delta i undervisningen ifall hen inte av särskilda skäl tillfälligt har beviljats befrielse.

Sjukdom, eller ifall eleven eller en familjemedlem hör till riskgruppen då det gäller smittrisk, är ett godtagbart skäl för frånvaro. Läkaren bedömer behovet av frånvaro.

Ifall en elev inte kan delta i undervisningen, t.ex. p.g.a. hälsoskäl, kan man fatta ett individuellt beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med § 18 i lagen om grundläggande utbildning. Undervisningen kan då undantagsvis ges som distansundervisning, så att eleven tryggt kan studera hemma. Det här kan bli aktuellt i fråga om riskgrupper som stannar hemma. Arrangemanget är möjligt endast i enskilda fall på basis av hälsoskäl. I beslutsfattandet kan man utnyttja läkarens bedömning. Särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med lagen om grundläggande utbildning var möjliga redan innan coronaepidemin.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att möjligheten till särskilda undervisningsarrangemang ska erbjudas även barn som är lovligt frånvarande på grund av en familjemedlems hälsotillstånd, ifall man har särskilda undervisningsarrangemang för barn i riskgruppen. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man tillfälligt gör så under den akuta coronavirusepidemin.

Läs mer på sidan "Vanliga frågor om Coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde" under frågan "Hur gör man om eleven tillhör riskgruppen eller om det i deras familjer finns personer som hör till riskgruppen".