Vanliga frågor

Hur inverkar coronavirusepidemin på allmänna språkexamina och statsförvaltningens språkexamen?

Keywords: Coronaviruset Fritt bildningsarbete

Uppdaterad 31.12.2020

På grund av coronavirussituationen var det inte möjligt att ordna alla språkexamina under början av år 2020. Från och med augusti 2020 har de allmänna språkexamina ändå ordnats enligt den normala tidsplanen. Språkexamen för statsförvaltningen har ordnats sedan 14.5.2020. Utbildningsstyrelsen följer kontinuerligt med hur undantagssituationen som råder på grund av coronaviruset utvecklas. Den senaste informationen om språkexamina finns på sidorna för de olika examenssystemen (länkarna nedan).

Vid examensarrangemangen iakttas rekommendationerna som berör hygien och trygga avstånd och det är önskvärt att deltagarna i examenstillfällena använder munskydd. Arrangemangen som krävs för att examenstillfällena ska kunna ordnas på ett tryggt sätt kan inverka på hur många personer som kan delta i ett examenstillfälle.

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-inverkar-coronavirusepidemin-p…