Vanliga frågor

Hur inverkar coronaviruset på Erasmus+-programmet eller på andra internationella program och internationell verksamhet?

Keywords: Coronaviruset Internationalisering Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Medborgarnas Europa Kreativa Europa Nordplus-program

Texten uppdaterad 14.7.2021

Coronaviruset inverkar på många olika sätt på internationella finansieringsprogram som Utbildningsstyrelsen har hand om. Vi strävar ändå efter att vidta flexibla lösningar för alla projekt som vi finansierar – både vad gäller internationella utbyten och andra samarbetsprojekt.

Det är möjligt att söka ersättning för avbokade eller uppskjutna mobilitetsperioder. Internationell verksamhet som ordnas inom pågående projekt kan skjutas upp och ordnas vid en senare tidpunkt eller avbokas. Ett alternativ är också att förlänga projektperioden så att den planerade verksamheten kan förverkligas.

Om epidemiläget tillåter det finns det ur programmens synvinkel inte några hinder för att starta utlandsperioder, om myndigheternas anvisningar och reserekommendationerna tillåter det och om det är möjligt för den sändande organisationen och värdorganisationen att genomföra mobilitetsperioden.

Till exempel i programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren kan mobilitetsperioder inledas virtuellt om det inte är möjligt att starta dem på plats i värdlandet på grund av de exceptionella förhållandena.

Extra kostnader som uppkommer inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan ersättas genom ett så kallat Force Majeure-förfarande. Ett alternativ är också att projektperioderna förlängs så att den planerade verksamheten kan genomföras.

Vårens ansökningsperioder genomförs men för att underlätta den svåra situationen har kommissionen beslutat att förlänga ansökningstiderna.

Det lönar sig att följa med läget på programmens egna webbsidor (se länkarna nedan) där de senaste anvisningarna publiceras.

Organisationer och personer som medverkar i internationella projekt får också hjälp genom att kontakta programmens egna rådgivningsadresser:

 • Erasmus+, allmänbildande utbildning: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi
 • Erasmus+, yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
 • Erasmus+, högskoleutbildning: erasmus(at)oph.fi
 • Erasmus+, vuxenutbildning: erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi
 • Erasmus+, ungdomssektorn: nuoriso(at)oph.fi
 • Erasmus+ Sport: sport(at)oph.fi
 • Europeiska solidaritetskåren: nuoriso(at)oph.fi
 • Kreativa Europa: kulttuuri(at)oph.fi
 • Medborgarnas Europa: kansalaisteneurooppa(at)oph.fi
 • Nordplus: kenneth.lundin(at)oph.fi, kristiina.savikurki(at)oph.fi
 • EDUFI-praktik: kv-hakulomake(at)oph.fi
 • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School och The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: paivi.jokinen(at)oph.fi, tarja.makela(at)oph.fi, marjaana.kopperi(at)oph.fi 
 • Tjänstemannautbyte: ritva.ukkonen(at)oph.fi
 • Finska språket och finsk kultur: skk(at)oph.fi
 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi

 • Internationell verksamhet med anknytning till statsunderstöd / yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-inverkar-coronaviruset-pa-eras…