Vanliga frågor

Hur påverkar coronaviruset studerandeutbyten?

Keywords: Coronaviruset Internationalisering Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationell praktik Nordplus Högre utbildning Nordplus-program north2north

Uppdaterad 14.7.2021

Läroanstalter, högskolor och andra organisationer som genomför utbytesprogram och projekt beslutar om hur den internationella verksamheten ska genomföras och kommer tillsammans med sina samarbetsorganisationer överens om åtgärder som berör den internationella mobiliteten. I verksamheten ska man följa med och iaktta myndigheternas anvisningar som gäller coronaviruset. 

Mera information fås till exempel från undervisnings- och kulturministeriets vanliga frågor som berör högskoleutbildning och forskning:

  • Hur påverkar coronaviruset Erasmus-programmet för studerandeutbyten och internationella forskarstuderande i Finland?
  • Är det möjligt att ordna studerandeutbyten under coronaepidemin?

Direkt länk till detta svar:  https://www.oph.fi/sv/vanliga-fragor/hur-paverkar-coronaviruset-studera…